• Proces productiu: tallar l'alumini
  Procés productiu: tallar l'alumini
 • Procés productiu: matritzar l'alumini
  Procés productiu: matritzar l'alumini
 • Proces productiu: ensamblar l'alumini
  Procés productiu: ensamblar l'alumini
 • Proces productiu: mecanitzar l'alumini
  Procés productiu: mecanitzar l'alumini
 • Proces productiu: acristallar l'alumini
  Procés productiu: acristallar l'alumini
 • Proces productiu: muntatge d'alumini
  Procés productiu: muntatge d'alumini

Materials

Alumini

L’alumini és un metall lleuger elaborat a partir de la Bauxita, que aporta solucions flexibles, decoratives i perdurables, adequades tant en obra nova com en rehabilitació.

Actualment, el 70% del total de les finestres que es produeixen són d’alumini.

Per què l'alumini?
-    metall lleuger, fort, inalterable, dúctil i maleable
-    polivalent: satisfer qualsevol exigència d’enginyers i arquitectes
-    resistent als agents atmosfèrics i la corrosió (durabilitat)
-    solució ecològica per la seva facilitat de reciclatge, sense perdre les seves propietats
-    mínim manteniment
-    amplia gamma de solucions i acabats
-    aïllament tèrmic i acústic (gràcies a la roptura de pont tèrmic)
-    estanqueitat demostrada
-    funcionalitat i eficàcia
-    elegància

Taller Cañadas portem quasi 30 anys treballant l'alumini marca Technal. Garanties d'una bona inversió

Consulteu l'apartat de novetats per ampliar informació sobre la marca Technal o www.technal.es

Acabats:
Amplia gama de colors i acabats:
-    Bàsic: (blanc
-    Lacat Ral Estàndars
-    Lacats satinats : elegants i corporatius
-    Anoditzats: aspecte metàl•lic
-    Lacats textura granulada : recomanat en rehabilitacions
-    Lacats efecte fusta: obtenim les prestacions de l’alumini + el calor visual de la fusta
-     Bicolor: un color a l’interior i un altre diferent a l’exterior
 
Qualitat Marina: millora les prestacions del lacat en ambients molt agressius com primera línia de mar, industrials, etc.

Perfileria amb trencament de pont tèrmic:
L’alumini té un elevat coeficient de conductivitat tèrmica, és a dir, no és un bon aïllant. Per solucionar-ho, existeix la possibilitat d’aïllar els perfils mitjançant la utilització de dues barreres de material aïllant (poliamida) armada sobre cada semiperfil d’alumini (separant la part externa i la interna del perfil/tallant conductivitat), i juntament a l’efecte del doble vidre, s’aconsegueix un millor aïllament tèrmic i acústic. Redueix les pèrdues energètiques en un 55% respecte a la finestra simple, (notable estalvi en calefacció i aire condicionat) i s’evita el problema de la condensació.
SEGONS EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, TOTA OBRA NOVA ESTÀ OBLIGADA A UTILITAR PERFILERIA AMB PONT TÈRMIC.

Manteniment:
L’alumini en general no requereix manteniment, però seguint petites atencions ajudaran a conservar el color incial i mantenir el seu bon estat .
La millor opció és netejar l’alumini al mateix moment que el vidre. Utilitzar aigua, una esponja i sabó neutre de PH entre 5 i 8. Finalment,  aclarir amb abundant aigua i secar posteriorment amb un drap suau.
S’han d’evitar la utilització de productes bàsics o àcides,  materials abrasius, dissolvents orgànics o detergents de composició química desconeguda i màquines que desprenguin vapor